Avlusing og utsett

Vi integreres sømløst mot maritime operasjoner og bidrar med sterk kompetanse, utstyr, teknologi og erfarent mannskap.

Totalanalyse

Vi gjennomfører grundige analyser av rensefisktilstand både før og etter utsett via skreddersydd A.I og markedsledende videoteknologi.

Dokumentasjon

Trygg og effektiv dokumentering av alle hendelser fra start til slutt. Se historisk data og generer godkjente rapporter.
Støtteapparat for oppdrettsnæringen
Gjenfangst – et håndtverk
Møre Aquasolutions leverer integrerte støttesystemer til oppdrettsnæringen og det maritime marked. Vi er leverer nødvendig teknologi for støtte og dokumentering
  • Fartøy, teknologi og mannskap

    Integreres raskt og problemfritt.

  • Automatisert datafangst

    Imøtekommer alle dokumentasjonskrav.

  • Kunstig intelligens som maritim støtte

    Skreddersydde A.I nettverk bidrar med presis data

LOKALT OG KJENT
Lang erfaring innen maritim sektor og oppdrettsnæring

Vår flåte, vårt mannskap og vår teknologi er markedsledende. Vi samarbeider også tett med norske forskningsmiljøer, veterinærer og utstyrsleverandører for å hele tiden benytte og levere det fremste av støtteapparater.

Erfaring
100%
Kompetanse
100%
Teknologi
100%
Støtteeffekt
100%
PROSESSEN
Fra planlegging til dokumentert fiskevelferd

Møre kan delta med teknologi og kompetanse livsløpet fra utsett av smolt og rensefisk til slakt og matprodukt.

Dette gjennom jevenlig inspeksjon og deltagelse i prosesser som inspeksjon, gjenfangst og avlusning.

tk_0000_4727-800-600-eca-group-rov-h1000-ct-remotely-operated-vehicle-1.jpg

Vi starter med planlegging

Vi bidrar fra start

Vi optimaliserer gjenfangstprosessen og bidrar aktivt med planleggingen av hele livssyklusen.
tk_0003_Layer-1.jpg

Utsett

Anlegget setter ut fisk og rensefisk

Vi fanger opp nødvendig data underveis
ai_1.gif

ROV Inspeksjon

Droner saumfarer merden

Våre undervannsdroner gjennomfører månedlige videoinspeksjoner av oppdrettsanlegg. Utvikling av antall rensefisk i hver merde blir loggført og gir deg nåværende status kombinert med historisk data via brukervennlige plattformer. Tilsvarende gjøres videoinspeksjon før og etter gjenfangst for å kunne dokumentere utført gjenfangst og fiskevelferden til rensefisken.
av-1.jpg

Gjenfangst og avlusning

Essensielle prosesser for fiskevelferd

Møre utfører gjenfangst av rensefisk med nytt, skånsomt gjenfangstutstyr som har minimal kontakt med fisken. Dette sørger for optimal fiskehelse og minimale tap. Våre dyktige operatører har også lang erfaring med avlusning og jobber integrert med oppdretter.
ra.jpg

Rapport og dokumentasjon

Automatiske datafangst av nødvendig data

Du kan enkelt hente ut all ønskelig data via våre brukervennlige dashboard. Rapportene imøtekommer gitte krav fra mattilsynet og kan dokumentere hele livsløpet og velferden til rensefisk og matfisk.
Fra kyst til kyst
Kontakt hovedkvarteret på Averøy
Tjenester
Våre fokusområder
Rensefisk
Planlegging
Fartøy
Teknologi

Rensefisk

Bruk av rensefisk til å bekjempe lakselus er den mest naturlige løsningen oppdretterne har i kampen for fiskevelferd. Lakselusproblemet koster næringen nærmere 10 milliarder kroner i året og har per dags dato ingen fullverdige løsninger.


Bruken av rensefisk i dagens oppdrettsnæring har stort forbedringspotensiale, og vi ønsker å bidra til dette slik at den kan benyttes som profylaktisk bekjempelse av lakselus på en bærekraftig og velferdsmessig forsvarlig måte.

Mattilsynet etterlyser dokumentasjon og tiltak for å sikre både matfisk og rensefisk.

Planlegging

Verktøyene våre hjelper i planlegging av hele operasjonen. Med enkle grensesnitt oppretter vi sammen den overordnede arbeidsplanen. Alle hendelser og aktiviteter tilknyttet de forskjellige operasjoner knytter seg automatisk inn i tidslinjen.

 

På denne måten sikrer vi at du har full kontroll på f.eks tidspunkt brønnbåt skal ankomme. Vi kjenner behovene og imøtekommer informasjonen du trenger på en lett og effektiv måte.

Fartøy

Vi leverer dedikerte fartøy som er særs tilpasset gjenfiske og avlusningsstøtte.

Toppfart 16knop, marsfart 10knop
Kran 50t/m, 16m hydraulisk rekkevidde, 7260kg/5,8m og 2300kg/15,8m
40 tonn dekkslast
2x645hk John Deere, og aggregat 28kw
Capstan 8tonn+3tonn+2x1tonn
2 sidepropellar framme og 1 sidepropell bak
Boforhold til 2 mann
10m3 diesel tankar med pumpe til fylling.

Teknologi

I tillegg til styring- og støtteverktøy benytter vi maskinlæring og computervision til å analysere videomateriale både over og under vann.

Dette gir en unik innsikt i fiskens tilstand men hjelper også til med å nøyaktig saumfare merder og anlegg. Fishwell Technology leverer et komplett økosystem som sømløst integreres på brønnbåt og merde. Dette økosystemet henter inn all nødvendig data fra kamera, droner og IoT sensorer og lagrer dette automatisk.

 

Dokumentasjon blir enkelt på den måten.

Se maskinlæring i nettleser